Hosting Cloud

Hoàn tiền 30 ngày nếu không hài lòng dịch vụ
 • Cloud Hosting AZ01

  $4.75/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 5GB
   SSD
  • Unlimited
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • 1
   FTP Account
  • Unlimited/1
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • Cloud Hosting AZ02

  $9.50/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 7GB
   SSD
  • Unlimited
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • 2
   FTP Account
  • Unlimited/2
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • Cloud Hosting AZ03

  $14.00/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 15GB
   SSD
  • Unlimited
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • 3
   FTP Account
  • Unlimited/3
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • Cloud Hosting AZ04

  $19.00/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 20GB
   SSD
  • Unlimited
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • 4
   FTP Account
  • Unlimited/5
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • Cloud Hosting AZ05

  $24.00/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 30GB
   SSD
  • Unlimited
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • 5
   FTP Account
  • Unlimited/5
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL