Các gói hosting cơ bản

Dành cho sinh viên, cá nhân hay cửa hàng doanh nghiệp nhỏ
 • Cá nhân

  $1.00/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 300MB
   SSD
  • 10GB
   Bandwidth
  • 5
   Email Account
  • 1
   FTP Account
  • 1/1
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • Hosting doanh nghiệp

  $2.00/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 500MB
   SSD
  • 20GB
   Bandwidth
  • 5
   Email Account
  • 1
   FTP Account
  • 2/0
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • Hosting doanh nghiệp +

  $3.00/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 1GB
   SSD
  • 50GB
   Bandwidth
  • 10
   Email Account
  • 3
   FTP Account
  • 3/0
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • Hosting doanh nghiệp 3

  $4.00/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 2GB
   SSD
  • Unlimited
   Bandwidth
  • 20
   Email Account
  • 5
   FTP Account
  • 10/1
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • Hosting bán chuyên nghiệp

  $5.00/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 4GB
   SSD
  • Unlimited
   Bandwidth
  • 30
   Email Account
  • 5
   FTP Account
  • 10/2
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • Hosting chuyên nghiệp

  $8.00/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 10GB
   SSD
  • Unlimited
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • Unlimited
   FTP Account
  • Unlimited
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • Thương mại điện tử

  $13.00/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 15GB
   SSD
  • Unlimited
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • Unlimited
   FTP Account
  • Unlimited
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL