Siêu tốc độ cao

Dành cho doanh nghiệp lớn
 • Hosting Pro 01

  $5.00/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 5GB
   SSD
  • Unlimited
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • 1
   FTP Account
  • Unlimited/1
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • Hosting Pro 02

  $10.00/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 7GB
   SSD
  • Unlimited
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • 2
   FTP Account
  • Unlimited/2
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • Hosting Pro 03

  $14.75/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 15GB
   SSD
  • Unlimited
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • 3
   FTP Account
  • Unlimited/3
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • Hosting Pro 04

  $20.00/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 20GB
   SSD
  • Unlimited
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • 4
   FTP Account
  • Unlimited/4
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • Hosting Pro 05

  $24.25/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 30GB
   SSD
  • Unlimited
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • 5
   FTP Account
  • Unlimited/5
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • Hosting Pro 06

  $33.00/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 35GB
   SSD
  • Unlimited
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • 6
   FTP Account
  • Unlimited/6
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL