Đại Lý Hosting - Dành cho cá nhân mua đi bán lại

Tặng tên miền .com và bộ source full quản lý khách hàng
 • AZ01

  $6.25/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 5GB
   SSD
  • 50GB
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • Unlimited
   FTP Account
  • Unlimited
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • AZ02

  $16.50/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 10GB
   SSD
  • 200GB
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • Unlimited
   FTP Account
  • Unlimited
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • AZ03

  $27.00/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 20GB
   SSD
  • 500GB
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • Unlimited
   FTP Account
  • Unlimited
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • AZ04

  $35.50/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 40GB
   SSD
  • 1000GB
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • Unlimited
   FTP Account
  • Unlimited
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • AZ05

  $60.50/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 50GB
   SSD
  • 1500GB
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • Unlimited
   FTP Account
  • Unlimited
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • AZ06

  $68.75/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 70GB
   SSD
  • 2500GB
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • Unlimited
   FTP Account
  • Unlimited
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • AZ07

  $77.00/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 100GB
   SSD
  • 3000GB
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • Unlimited
   FTP Account
  • Unlimited
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL