Hỗ trợ và có cấu hình siêu tốt cho Wordpress

Tặng plugin SEO Pro
 • Wordpress VIP AZ01

  • 12GB
   SSD NVME
  • Unlimited
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • Unlimited
   FTP Account
  • Unlimited
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • Wordpress VIP AZ02

  • 18GB
   SSD NVME
  • Unlimited
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • Unlimited
   FTP Account
  • Unlimited
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • Wordpress VIP AZ03

  • 25GB
   SSD NVME
  • Unlimited
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • Unlimited
   FTP Account
  • Unlimited
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • Wordpress VIP AZ04

  • 50GB
   SSD NVME
  • Unlimited
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • Unlimited
   FTP Account
  • Unlimited
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL
 • Wordpress VIP AZ05

  • 90GB
   SSD NVME
  • Unlimited
   Bandwidth
  • Unlimited
   Email Account
  • Unlimited
   FTP Account
  • Unlimited
   Park/ Addon Domain
  • Free
   SSL